Поддржано од:    
                                                                                  
Четврток, 25 Април 2013 13:47


Првата реорганизација на Ирските волонтери започнала на 27.септември 1917 г. за време на конвенцијата во Даблин. На оваа конвенција присуствувале околу 250 луѓе, додека другите (кои биле во затвори) биле спречени да присуствуваат. Со конвенцијата претседавал де Валера кој ден предходно бил избран за претседател на Шин Фејн. Освен него, на конвенцијата биле присутни и многу други заслужни волонтери, од кои повеќето биле затвореници. Де Валера бил прогласен за претседател, избрано е и извршно тело кое се состоело од провинциски претставници. Други кои биле избирани за претседатали на разните ограноци на ИРА се Мајкл Колинс ( водач на организирањата ), Дарјмјуд Линч ( водител на комуникациите ), Мајкл Стејнс ( водач на увозот ),  Рори О’Конор ( водач на техничките ограноци ). Шон МекГери е исбран за генерален секретар, додека Катал Бурга е избран за претседател на извршното тело.

Четврток, 11 Април 2013 11:51

Во секое општество, опстојуваат и наѕираат разни идеи и вредности кои се разликуваат меѓусебно, и кои не ретко се поставени во видна спротивставеност. Заедно, сведени на едни место, формираат една апстрактна идеологија, која “бара” да биде спроведена во пракса и да се трансфоримира, од нешто невозможно во реалност. Движечката сила која го потпомага овој процес е токму политичката партија.

Политичките партии со агрегација на сопствените интереси во политичките платформи, им оставаат на граѓаните можност самите да се определат по кој од понудените патеки ќе тргнат - го бираат  начинот на кој ќе бидат владеани. Насоката во креирањето на политичките активности во политичкиот, или во поширокиот, општествен систем бара директна контрола во работењето и во дејствувањето на системските институции. Ваквата есенцијално значајна контрола ја превземаат политичките партии преку својата примарна цел – фузионирање во власта и непосредно влијание врз неа.

Ваше мислење

Мај 24, 2013 3670

ТЕРОРИЗМОТ - ПОСЕБЕН ОБЛИК НА…

Тeроризмот прeтставува сериозна закана на тeмeлнитe начeла на мeѓународниот порeдок, заeдничкитe…
Мај 23, 2013 4427

Сајбер тероризмот и безбедносните…

“Сајбер просторот е реален - со тоа и сите ризици кои ги носи” - Барак Обама““Hic sunt leones –…
Мај 22, 2013 3452

САД и концептот на еднаквост на…

Според Бенедикт Кингсбури (Benedict Kingsbury), нееднаквоста во и измеѓу општествата е запоставен…
Мај 21, 2013 3551

Наследството на Солферино

Евроатлантските интеграции се веројатно најзборуваната тема во Македонија. Нема кој не го знае…
Мај 07, 2013 3229

Македонија и нејзиното членство во НАТО…

Како една од главните аспирации на Република Македонија, главно од безбедносен и економски аспект,…
Апр 30, 2013 2557

Положбата на жените во безбедносните…

Не е многу одамна денот, кога на жените им се под-отворија вратите за вработување во безбедносните…
Апр 30, 2013 5986

Тероризмот како меѓународна безбедносна…

Секогаш посебен интерес за државата и за нејзиниот апарат за безбедност и одбрана побудувале…
Апр 29, 2013 2432

Одржливост на НАТО партнерствата: точки…

Процесот на политиката проширување на распространетоста на партнерствата на НАТО насекаде низ…
Апр 26, 2013 3448

Историјат и формирање на…

Официјално, Хеликоптерската единица била формирана во 1969 година во склоп на тогашната Македонска…
Апр 26, 2013 3012

Местото, улогата и важноста на…

Поттикнат од летаргичноста во која влегоа здруженијата кои се бореа за правата на дипломираните…