Поддржано од:    
                                                                                  

Алианте 2013

Категорија: Натпревар

Тема: Алианте 2013

Рок на пријавување: 18 Март-12 Април 2013

Датум и место: 2013 година, финалниот натпревар е во јули во Шведска, а патувањето во  Турција

Опис (максимум 300 зборови)

Алианте е натпревар за два до три-члена кои што ќе бидат тимови од 15 до 19-годишна возраст. Целта е да се подигне свеста и знаењето за историјата, географијата, политиката и сите безбедносни проблеми и Северноатлантската алијанса. Подлабокиот увид во овие области им овозможува на студентите да ги разберат подобро актуелните прашања и подобро да ја забележат врската меѓу настаните. Но уникатен концепт Алианте им овозможува исто така да се испита физичката и психичката издржливост во предизвикувачки услови, да се запознат со луѓе со слични интереси од други земји, и да имаат заборавено искуство и  патување. Сите Алианте учесници кои ќе имаат бенефиции  од проширување на нивните знаења и од започнување на нови пријателства  со студенти од различни земји заинтересирани за истите прашања. Ова е вистинската главната награда која ќе им помогне во нивните студии и подоцна во нивните професионални кариери.

Квалификации (максимум 100 зборови)?

Студентите треба да ги покажат своите квалитети во три круга за да се изборат за патувањето.  Првиот круг е само "загревање" - потребно е правилно да се одговори на 15 од 20 тест прашања, каде што има четири опции, но само еден точен одговор. Вториот круг е исто така за знаење, но тоа оди во детали и бара сеопфатна потрага по соодветни извори. Се состои од 35 прашања за историјата, меѓународните односи, географијата , како и структурата и функционирањето на НАТО. Најдобрите тимови на секоја земја ќе бидат избрани да учествуваат во меѓународното финале во Шведска.

Апликација  www.project-alliante.org

Трошоци: Нема

Надоместок : Нема