Поддржано од:    
                                                                                  

Нордиска конференција за безбедност (NORSEC)-

Категорија: Семинар

Тема: Нордиска конференција за безбедност (NORSEC)-

Рок:  Изминат рок

Датум и место: 11-14 Април 2013, Осло Норвешка

Опис ( максимум 300 зборови)

Конференцијата се фокусира на прашањата од областа на  безбедноста и одбраната кои се од особено значење за Нордиските земји. Ќе се разговара на три теми:

1. Мали државни стратегии,

2. Северот и Русија 

3 .Подрачја на меѓувладина соработка.

Квалификации ( максимум 100 зборови)

Отворено

Апликација

Трошоци: Нема

Надоместок: 200 Евра