Поддржано од:    
                                                                                  

Регионот околу Црното Море: Средба на идните одлучувачи за промените во светот

Категорија: Семинар

Тема : Регионот околу Црното Море: Средба на идните одлучувачи за промените во светот

Рок: Изминат рок

Датум и место: 14 – 15 Март 2013 Ереван, Ерменија

Опис ( максимум 300 зборови)

Целта на конференцијата е да  се воспостави дијалог меѓу претставниците на следната генерација на стејкхолдери од земјите од регионот на Црното Море и да им се даде простор за регионална соработка, преку поттикнување дискусии и оценување на конфликт менаџментот и безбедносните предизвици со кои се соочува регинот на Црното Море , со цел да се идентификуваат пречките за регионалната безбедност и соработка.

На дводневната конференција ќе учествуваат млади професионалци од регионот на Црното Море. Учесниците ќе имаат можност да  добијат увид во прашањата кои што се  од значење за регионот на Црното Море презентирани од страна на експерти и креаторите на политиката. Тие ќе учествуваат во работилници, дебати, и на крајот во видео-конференција. Исто така ќе им биде обезбедена интензивна обука за преговори и лидерски вештини. Како заклучок на сите активности на конференцијата, учесниците ќе  развијат препораки за зголемувањето  на нивото на соработка во регионот на Црното Море, и ќе предложат проектни идеи кои што треба да се следат на крајот на конференцијата.

Квалификации ( максимум 100 зборови)

Отворено

Апликација

Трошоци: Нема

Надоместок Нема